torsdag 12 december 2013

Tjat - Tjat - Tjat!

Rubriken är en bra sammanfattning av verksamhetsåret/säsongen 2013 för VoIF Diana.

Tänk om all den tid som gått åt till att tjata på spelarna - att de skall betala sin medlemsavgift, hade kunnat användas mycket mer kreativt! Då hade inte VoIF Diana stått där vi står idag - då hade vi förmodligen varit en klubb med en kassa som inte klingade tom.

Frustrationen hos oss i styrelsen har stundtals varit mycket stor - det har till och med lett till att ett par personer i styrelsen har valt att lämna verksamheten.

Vi började tjata på spelarna i januari och har fortsatt hela säsongen - det har gjort att ca 10 st av 29 st har betalt......

Vi som nu har tagit på oss ansvaret för föreningen under 2014 har nu tagit några ganska tuffa beslut!


  • Spelare som tillhör föreningen och som tänker spela fotboll i VoIF Diana  säsongen 2014 - skall ha betalat sin medlemsavgift för 2014 senast den 31 januari 2014!
  • Spelare som tillkommer under säsongen har en månad på sig att betala sin medlemsavgift!
  • Om inte tillräckligt många spelare (ca 15 st) betalt sin medlemsavgift för 2014 den 31 januari - kommer föreningen inte att anmäla något lag till seriespel 2014!
  • Den som betalt sin avgift i tid - kommer att få tillbaka avgiften, om det inte blir något lag anmält.

Varför gör vi i styrelsen så här?

Vi har helt enkelt tröttnat på att lägga ned mycket tid och energi för att andra skall kunna spela fotboll - utan att på något sätt göra rätt för sig mot föreningen!

Flertalet av spelarna har inte betalt medlemsavgift för 2012 eller 2013 - det är inte acceptabelt!

Nu lämnar vi över ansvaret för att det skall bli någon verksamhet under kommande säsong - på spelarna! Vill man spela fotboll i VoIF Diana - då betalar man sin medlemsavgift i tid - så enkelt är det!

Vi i styrelsen kommer under tiden att arbeta som om det kommer att bli seriespel 2014 - vi visar att vi vill driva föreningen vidare, så att den finns kvar, när alla spelarna gjort sitt!

Besök gärna VoIF Diana på sociala media: