torsdag 12 december 2013

Tjat - Tjat - Tjat!

Rubriken är en bra sammanfattning av verksamhetsåret/säsongen 2013 för VoIF Diana.

Tänk om all den tid som gått åt till att tjata på spelarna - att de skall betala sin medlemsavgift, hade kunnat användas mycket mer kreativt! Då hade inte VoIF Diana stått där vi står idag - då hade vi förmodligen varit en klubb med en kassa som inte klingade tom.

Frustrationen hos oss i styrelsen har stundtals varit mycket stor - det har till och med lett till att ett par personer i styrelsen har valt att lämna verksamheten.

Vi började tjata på spelarna i januari och har fortsatt hela säsongen - det har gjort att ca 10 st av 29 st har betalt......

Vi som nu har tagit på oss ansvaret för föreningen under 2014 har nu tagit några ganska tuffa beslut!


  • Spelare som tillhör föreningen och som tänker spela fotboll i VoIF Diana  säsongen 2014 - skall ha betalat sin medlemsavgift för 2014 senast den 31 januari 2014!
  • Spelare som tillkommer under säsongen har en månad på sig att betala sin medlemsavgift!
  • Om inte tillräckligt många spelare (ca 15 st) betalt sin medlemsavgift för 2014 den 31 januari - kommer föreningen inte att anmäla något lag till seriespel 2014!
  • Den som betalt sin avgift i tid - kommer att få tillbaka avgiften, om det inte blir något lag anmält.

Varför gör vi i styrelsen så här?

Vi har helt enkelt tröttnat på att lägga ned mycket tid och energi för att andra skall kunna spela fotboll - utan att på något sätt göra rätt för sig mot föreningen!

Flertalet av spelarna har inte betalt medlemsavgift för 2012 eller 2013 - det är inte acceptabelt!

Nu lämnar vi över ansvaret för att det skall bli någon verksamhet under kommande säsong - på spelarna! Vill man spela fotboll i VoIF Diana - då betalar man sin medlemsavgift i tid - så enkelt är det!

Vi i styrelsen kommer under tiden att arbeta som om det kommer att bli seriespel 2014 - vi visar att vi vill driva föreningen vidare, så att den finns kvar, när alla spelarna gjort sitt!

Besök gärna VoIF Diana på sociala media:


söndag 15 september 2013

Medlemsavgift - en del av driftsbudgeten för en förening


Vi börjar närma oss slutet på ännu en fotbollssäsong, detta är VoIF Dianas 111:e levnadsår. I slutet på varje säsong börjar det bli ebb i kassan - så även detta år! Men nu är det lite värre än vanligt!

För närvarande är kassan i princip tom! Vi i styrelsen tycker naturligtvis att detta är oerhört trist! Vi försöker få in de sista kronorna så att säsongen skall gå ihop - utan att föreningen skall stå där med obetalda räkningar. Det har faktiskt aldrig inträffat förr.....

Hur har det blivit så här? Sanningen är att det är en rad olika faktorer som har gjort att situationen är prekär.

För att driva en förening krävs det att spelare, ledare och styrelse jobbar tillsammans, för att få in pengarna - som går åt till att driva runt verksamheten. Vad skall man då göra?

Styrelsen - Jobbar för att få in sponsorpengar, söker bidrag och försöker hitta aktiviteter som man kan tjäna pengar på. Sponsorpengarna har blivit mindre under 2013....

Spelare och ledare - ställer upp och jobbar, när styrelsen kallar till en aktivitet som kommer att ge föreningen välbehövliga inkomster. Här har styrelsen och några få spelare gjort vad som kan förväntas!

Spelarna - Det enda krav VoIF Diana har på spelarna är att de betalar sin medlemsavgift!  VoIF Diana har haft ca 29 st spelare igång under säsongen - fem (5) stycken aktiva spelare har betalt sin medlemsavgift! Vissa av spelarna betalade inte sin medlemsavgift förra året heller! ´Föreningen efterskänkte avgiften för 2012 - mot löfte om att betalning skulle ske för 2013!
Föreningen började redan i januari att tjata på spelarna, vi erbjöd ett stort antal flexibla lösningar för varje individ.

Tyvärr så är det inte populärt att betala medlemsavgiften! 

Nu befinner sig föreningen i det läget att det inte finns pengar till fortsatt drift! Med fortsatt drift menar vi - att vi skall kunna träna inomhus någon gång i veckan under hösten. Som det ser ut just nu kommer vi inte att kunna göra det. Det är nämligen så att de pengar som vi inte fått in från spelarna - hade behövts för att driva träning m.m under vinterhalvåret.

Styrelsen har med största sannolikhet lyckats med att säkra pengar till anmälningsavgiften för 2014. Men det är pengar, som är öronmärkta för just anmälningsavgiften!

Nu är det upp till spelarna att dra sitt strå till stacken - om vi skall ha någon verksamhet framöver!

Vi i styrelsen kommer att återkomma i det här ärendet efter säsongens sista match!